Groep 1 en 2: Voorleesproject
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Het project bestaat uit een lesbrief en een prentenboek met ‘speelontdekboek’ voor ieder kind. Per titel wordt zo mogelijk speelmateriaal toegevoegd. De bedoeling is dat u, na enige tijd met het boek gewerkt te hebben in de groep, de kinderen het prentenboek en het werkboek mee naar huis geeft om er thuis samen met hun ouders mee aan de slag te gaan. Het project kan gezamenlijk op school worden afgesloten. Dit project is goed in te zetten als u aan ouderbetrokkenheid wilt werken.

Locatie op school en thuis
Duur 4 weken
Informatie lokale contactpersoon
Kosten € 2,00 per leerling
Kerndoelen 9 en 12