Groep 3 t/m 6: Klaar voor de start ... lezen maar!
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

De kinderen lezen een door u vast te stellen aantal boeken over een thema. De vorderingen worden bijgehouden in een ‘pasje’. Er moeten eventueel een aantal opdrachten worden gedaan en na afloop krijgen de kinderen een kleine attentie.

Locatie op school
Doelgroep groep 3 t/m 6
Duur 4 weken
Informatie lokale contactpersoon
Kosten € 2,00 per leerling
Kosten introductie € 45,00
Kerndoelen 9 en 12

Er kan uit de volgende mogelijkheden één thema per klas worden gekozen: