Groep 4 t/m 8: Gek op Poëzie
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Poëzie is spelen met taal. Het gaat om het uiten van gevoelens, het ordenen van gedachten en de combinatie van taal en vorm. Zes weken lang stroomt er poëzie door de school. Naast het lezen en schrijven van gedichten, zullen de leerlingen ook actief aan de slag gaan. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van muziek, beeldende vorming en drama. Enkele onderdelen zijn: een rap maken vanuit een gedicht, een kunstwerk maken, een gedicht omzetten in dans en nog veel meer!
Het project bestaat uit een collectie poëziebundels en lesbrieven per groep.
Maak bij dit project eventueel gebruik van de gratis les van één van onze bibliotheek medewerkers.

Locatie op school
Doelgroep groep 4 t/m 8
Duur 6 weken
Informatie lokale contactpersoon
Kosten € 2,00 per leerling
Kosten introductieles € 45,00
Kerndoelen 5,9,12, 55 en 56

Reserveren