Spelregels
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

 

Dit aanbod is bedoeld voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeentes Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk.

Om alle activiteiten goed te organiseren is een aantal spelregels opgesteld.

  • Op basis van een goedgekeurde offerte ont­vangt de school een factuur van de biblio­theek.
  • In overleg worden de data en tijden voor het programma vastgesteld.
  • Ruim van te voren nemen wij telefonisch of digitaal contact met u op om het programma inhoudelijk met u door te nemen.
  • Wij verwachten minimaal 1 begeleider/do­cent per klas. De begeleider is verantwoordelijk voor de groep. Onze voor­keur gaat uit naar een begeleider die de leerlingen kent, bijvoorbeeld de mentor. Hij of zij draagt zorg voor de orde.
  • Wij verwachten van de begeleider/docent een actieve bijdrage.
  • Mocht een groep op het afgesproken tijdstip niet kunnen komen, laat u ons dit dan zo snel mogelijk weten, dan kijken we of het moge­lijk is om de afspraak te verzetten.
  • Bij ziekte of andere onvoorziene omstandig­heden van onze medewerker(s) krijgt u van ons zo snel mogelijk bericht. Ook dan maken we in overleg met u een nieuwe afspr

Reserveren