2. De Bibliotheek op school (dBos)
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

De Bibliotheek op school is een educatieve aanpak voor het basisonderwijs die zich richt op leesbevordering, leesplezier, taalontwikkeling en mediawijsheid. Het bestaat uit meerdere, flexibel in te zetten bouwstenen waardoor op structurele wijze lezen en mediawijsheid in het onderwijs wordt gestimuleerd. Eén van de bouwstenen is schoolWise. Een compleet systeem voor de schoolbibliotheek.
Een andere bouwsteen is de Monitor. Deze maakt het mogelijk om de resultaten van het beleid af te lezen: Wat lezen kinderen? Zijn ze meer gaan lezen? Hoe ziet hun leesmotivatie eruit? De Bibliotheek op school werkt met een lees- en mediaplan. Dit plan wordt in nauw overleg met FlevoMeer Bibliotheek opgesteld en bevat de stappen die nodig zijn om de school om te bouwen tot een ideale lees- en mediaomgeving voor leerlingen.
Met de Bibliotheek op school werkt u aan kerndoelen 1 t/m 9, 12, 55 en 56.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met één van onze Vakspecialisten Educatie.