De Monitor de Bibliotheek op school
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Vast onderdeel van dBos
Meten is weten. Met de Monitor, het instrument om leesplezier en leesgedrag in kaart te brengen, is dit een peulenschil.
Er worden gegevens verzameld over:

  • Het leen- en leesgedrag van leerlingen
  • De leesmotivatie van leerlingen
  • Het leesbevorderende gedrag van leerkrachten

De bibliotheek verzamelt gegevens m.b.v. digitale vragenlijsten voor leerlingen (vanaf groep 4) en leerkrachten (groep
1-8). Met behulp van de Monitor wordt daarvan een analyse gemaakt. De analyse is de basis voor een gesprek tussen school en bibliotheek met als inzet het verhogen van de kwaliteit van het leesbevorderingsbeleid. De conclusies worden meegenomen in het lees- en mediaplan.

Reserveren