Kind & Media: digiwijs in de kinderopvang
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Jonge kinderen komen steeds vroeger in aanraking met digitale media. Daardoor zal mediaopvoeding steeds meer onderdeel gaan uitmaken van de reguliere opvoeding van kinderen, zowel door de ouders als in de kinderopvang. Aandacht voor media in de kinderopvang betekent niet méér media in de kinderopvang, maar wel een betere inzet van die media en een goede begeleiding.

Kind & Media, vervolg van Digidreumes, is een initiatief van het Kinderopvangfonds voor professionals in de kinderopvang, de BSO en ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar. De basistraining Kind & Media voor pedagogisch medewerkers wordt gegeven door een mediacoach van FlevoMeer Bibliotheek.

Kind & Media gaat uit van verschillende stappen:

  • Inspiratie, waarom mediaopvoeding?
  • Training, hoe zet je media activerend in en hoe begeleid je kinderen goed?
  • Borging, hoe zorg ik ervoor dat het handelen past bij onze visie op media en kinderen en hoe zorg ik ervoor dat het verankerd is in het beleid?

Na het volgen van de training wordt u lid van de community Kind & Media. Na het volgen van het hele traject ontvangt uw instelling het keurmerk Wij spelen Digiwijs.

Tijdsinvestering 1,5 of 2 uur inspiratiebijeenkomst, 3 uur basistraining op school, 6 uur masterclass (Utrecht)
Informatie Lisbeth Borg
Kosten Inspiratiebijeenkomst: € 495,00
Basistraining: € 1.480,00 (8-15 deelnemers)
Masterclass: € 495,00 per deelnemer

De onderdelen zijn los in te kopen. Neemt een organisatie het hele traject af, dan vervallen de kosten van de inspiratiebijeenkomst.

Reserveren