Groep 5 t/m 8: Mikkie Maker
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Bij Mikkie Maker staat het oplossen, ontwerpen, samenwerken en dichten volgens strenge regels centraal. Leerlingen maken een bedieningspaneel, dat via de Makey Makey (een digitaal apparaat, zie ook YouTube Introduction to Makey Makey) een online machine kan besturen. Krijg jij de machine samen met de leerlingen aan de praat? Deze online machine wordt op het digibord geprojecteerd. Het bedieningspaneel kan op allerlei manieren worden gemaakt: de console kan worden getekend, geboetseerd, geassembleerd, etc. Er is maar
één voorwaarde: elk onderdeel van het paneel moet stroom geleiden. Het paneel moet ook correct op de Makey Makey worden aangesloten, anders doet de machine niks. Vervolgens mogen de kinderen in groepjes hun eigen machines tekenen, die door projectie tot leven worden gebracht. Elke zelfontworpen machine produceert een zelfgemaakt gedicht, dat met behulp van kaartjes met woorden erop wordt geschreven.
Het plannen, uitstippelen en vaststellen van een systeem van handelingen dat is waar het om draait bij programmeren. Mikkie Maker draagt bij aan de 21st Century Skills, zoals taal en rekenen, problemen oplossen, creativiteit en samenwerken
U ontvangt in de klas persoonlijke uitleg van Margriet Salomons en een leskist met daarin:

  • Makey Makey en een geleidende armband
  • Handleiding voor de leerkracht waarmee iedere leerkracht uit de voeten kan, een algemene beschrijving en twee lesbeschrijvingen
  • Een via de Makey Makey bestuurbare online machine, geprogrammeerd in Scratch
Locatie op school
Doelgroep groep 5 t/m 8
Uitleentermijn 3 weken
Informatie Margriet Salomons
Kosten € 50,00

Reserveren