De Bibliotheek op School
De gegevens worden verwerkt
  1. FlevoMeer Bibliotheek
  2. > Voortgezet onderwijs
  3. > De Bibliotheek op School

Omschrijving

Het bibliotheekwerk ten aanzien van scholen verandert de komende jaren ingrijpend. Zo is er een steeds intensievere samenwerking tussen bibliotheken en onderwijs. FlevoMeer Bibliotheek gaat graag een strategisch, meerjarig samenwerkingsverband met u aan met als doel: aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Specifieker gaat het om verbetering van leerlingresultaten op deze onderdelen:

  • leesvaardigheid
  • taalvaardigheid
  • mediawijsheid: informatievaardigheid

De Bibliotheek op school werkt met een lees- en mediaplan. Dit bevat een strategisch plan met de stappen die nodig zijn om de school om te bouwen tot een ideale lees- en mediaomgeving voor leerlingen.
De hierboven genoemde onderdelen van dit aanbod kunnen ingezet worden ten behoeve van de Bibliotheek op School.

Doelgroep klas 1 - 6 en docenten
Tijd in overleg
Prijs op basis van offerte

Belangstelling? Mail ons.

Reserveren