Leesbevorderingsnetwerk
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

De cursus Open Boek is tevens de start voor deelname aan het leesbevorderingsnetwerk.
Er wordt van leescoördinatoren verwacht dat zij twee maal per jaar een bijeenkomst bijwonen.
Eén bijeenkomst met een externe deskundige en één overleg. De bijeenkomsten zijn verplicht. Op deze manier blijft de kennis van de leescoördinator actueel en blijft de leescoördinator met leescoördinatoren van andere scholen in contact. Bij de lezing met een externe spreker zijn ook andere leerkrachten van de school van harte welkom.

 

Kosten deelname netwerk

€ 53,00 per school per jaar

Reserveren