Instructie voor leerkrachten
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Bij de invoering van schoolWise hoort vanzelfsprekend ook een uitleg over het gebruik van het programma in de klas. Tijdens deze uitleg gaan we in op de verschillende gebruiksmogelijkheden van het programma en de organisatie rondom schoolWise. Ook als er al enige tijd gewerkt wordt met het programma komen wij met plezier langs om uitleg te geven en zo nodig de puntjes weer op de i te zetten.

Locatie Op school
Doelgroep Leerkrachten
InformatieL Locale contactpersoon
Kosten

Gratis

 

 

 

 

Reserveren