Themacollecties
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Dit onderdeel is opgenomen in het basisabonnement. Een themacollectie is een collectie boeken rond een thema.
Je kunt vrijwel onbeperkt themacollecties lenen bijvoorbeeld voor gebruik bij zaakvakken en begrijpend lezen. 

Een themacollectie bestaat hoofdzakelijk uit informatie boeken. Geef het bij je de aanvraag aan als je ook leesboeken over het thema wilt. Heb je nog andere specifieke wensen geef dat dan ook aan in de toelichting bij de aanvraag.

De bestelling wordt zoveel mogelijk gehonoreerd wanneer de jaarplanning voor de zomervakantie is ingeleverd. Om te voorkomen dat een themacollectie te klein wordt is er een grens aan wat wij kunnen leveren. Het is verstandig daar rekening mee te houden: veel scholen vragen op hetzelfde moment collecties aan met hetzelfde thema.


Spelregels:

  1. De leentermijn van een themacollectie is standaard 4 weken.
  2. Uitzonderingen zijn mogelijk (maximaal 8 weken), in de webshop kun je dit uitsluitend van te voren aangeven op het bestelformulier bij ‘toelichting’. Achteraf verlengen van een themacollectie is niet mogelijk. 
  3. Themacollecties moeten voor iedere groep en ieder thema apart worden aangevraagd. Aanvragen voor meerdere groepen of onderwerpen tegelijk kunnen niet in behandeling worden genomen.
  4. Voor niet afgehaalde themacollecties wordt een bedrag van € 27,- in rekening gebracht

Helaas, dit kan niet:

  • Het is niet mogelijk om een collectie Sinterklaasboeken of Kerstboeken aan te vragen.
  • Het is niet mogelijk om een gratis themacollectie over de seizoenen of over het thema van de Kinderboekenweek (rond de periode van de Kinderboekenweek) aan te vragen. Kijk hiervoor bij 'Bijzondere themacollecties'. 
  • Themacollecties rond het onderwerp ' Familie, verschillende woonvormen en diversiteit' in de maanden september en oktober worden aangemerkt als 'Kinderboekenweekcollectie'.
  • Het is niet mogelijk om een gratis themacollectie aan te vragen met een AVI-indeling. Kijk hiervoor bij 'Bijzondere themacollecties' of bij 'Boeken voor duo-of tutorlezen'.
  • Het is niet mogelijk om een themacollectie leesboeken aan te vragen op basis van een titellijst, bijvoorbeeld Boekenbingo of Nederlandse Kinderjury, De Eigenwijsprijs of een eigen titellijst. Als je specifieke titels wilt lenen reserveer deze dan met de klassenpas in de plaatselijke bibliotheek. De klassenpas is een onderdeel van het basisabonnement van de school.
  • Het is niet mogelijk om een themacollectie leesboeken aan te vragen rond één schrijver of één soort, bijvoorbeeld Jozuah Douglas, Stilton, Roald Dahl, Graphic novels, spannende boeken, dagboeken, meisjesboeken, jongensboeken, etc.
Doelgroep Groep 1 t/m 8
Uitleentermijn 4 weken
Informatie Lokale contactpersonen
Kosten Gratis
Kerndoelen 2, 3, 4, 6, 7, 9 en 12

Reserveren