Ouderworkshop voor ouders die helpen in de schoolbibliotheek
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Ouders kunnen in de schoolbibliotheek een cruciale rol spelen. Zij zijn de intermediair tussen de kinderen en de materialen. Niet alleen de leerkrachten, maar ook de ouders die helpen in de schoolbibliotheek kunnen kinderen enthousiasmeren om boeken te lezen en op die manier bijdragen aan de leescultuur op school. Daarom is het van belang dat zij op de hoogte zijn van bijvoorbeeld leuke en actuele kinderboeken, leesmotivatie, kies- en zoekgedrag van kinderen en technische zaken zoals het repareren van boeken. De cursus bestaat uit één bijeenkomst van 3 uur met een combinatie van theorie en het uitwisselen van ervaringen. Het accent ligt op verhalende boeken.Je kunt ouders hier individueel voor opgeven. De cursusdatum wordt dan gezamenlijk vastgesteld. Deze workshop gaat door bij minimaal 6 personen. De cursus kan ook op school plaatsvinden.Het is ook mogelijk de cursus speciaal in te zetten voor de Kleuterboekenuitleen. In dat geval wordt tijdens de training specifiek ingegaan op boeken voor kleuters. Deze training duurt 2 uur

Locatie In de bibliotheek of op school
Doelgroep Ouders
Duur Een bijeenkomst van 2-3 uur
Kosten

€ 21,00 per deelnemer of
€ 116,00 per school

Infomatie Lokale contactpersoon

Reserveren