Speelontdekboeken
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Het project bestaat uit een prentenboek met ‘speelontdekboek’ voor ieder kind met een korte lesbrief. Per titel wordt speelmateriaal toegevoegd. 

Je werkt enige tijd met het prentenboek in de groep zodat de kinderen het boek goed kennen. Daarna geef je het prentenboek met het ‘speelontdekboek’ mee naar huis. De ouders gaan met hun kinderen aan de slag met het boek en de opdrachten. Omdat de kinderen het boek al goed kennen werkt dit goed; de kinderen maken hun ouders enthousiast. Na 4 weken sluit je het project af op school waarbij je de ouders ook uitnodigt.

Locatie Op school en thuis
Duur 4 weken
Informatie Lokale contactpersoon
Kosten € 2,10 per leerling
Kerndoelen 9 en 12