Themacollectie
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Dit onderdeel is opgenomen in het basisabonnement. Leen vrijwel onbeperkt themacollecties. Zie hieronder voor de uitzonderingen. Er zijn aanvullende titels bij diverse programma’s, bijvoorbeeld Piramide, Ben ik in Beeld, Startblokken en Uk en Puk.
De leentermijn van een themacollectie is standaard 4 weken en verlengen is niet mogelijk. Geef zo nodig van te voren bij je bestelling aan als je de collectie langer wilt lenen.
De bestelling wordt zoveel mogelijk gehonoreerd wanneer de jaarplanning voor de zomervakantie is ingeleverd.

Doelgroep Kinderen van 1 tot 4 jaar
Duur 4 weken
Informatie Lokale contactpersoon
Kosten gratis

Uitzonderingen
1.     Het is niet mogelijk om een collectie Sinterklaasboeken of Kerstboeken aan te vragen.
2.     Voor themacollecties over de seizoenen vragen wij een eigen bijdrage van € 10,- per collectie