Leesbevordering
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Groepslenen
Om een goede lezer te worden moeten kinderen veel lezen. Soms hebben ouders geen tijd om met hun kin-deren naar de bibliotheek te gaan. In de zomervakantie vallen zwakke lezers vaak terug in hun leesprestaties. Help dit voorkomen door kinderen tijdens de vakantie te stimuleren om te lezen.
De bibliotheek is de aangewezen plek om kinderen uit te dagen om boeken te lenen en te lezen.