Klassikaal lenen
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

U kunt met uw groep in de bibliotheek boeken lenen: één boek per leerling, voor gebruik op school. Het aantal keren dat u kunt komen ruilen, is afhankelijk van de plaatselijke situatie. Data en tijden waarop uw groep in de bibliotheek verwacht wordt, worden aan het begin van het schooljaar in overleg vastgesteld.
Let op: u moet dit elk jaar opnieuw aanvragen

Locatie in de bibliotheek
Doelgroep groep 3 t/m 8
Informatie lokale contactpersoon
Kosten € 3,65 per deelnemende leerling

Reserveren