Groep 1 en 2: Prentenboek met een voorstelling
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Het project bestaat uit een lesbrief en een collectie boeken met voor ieder kind een exemplaar van hetzelfde prentenboek. Per titel wordt zo mogelijk speelmateriaal toegevoegd. De bedoeling is dat u de prentenboeken aan de kinderen meegeeft om thuis te lezen. Nadat u een aantal weken rond het prentenboek heeft gewerkt, wordt bij u op school een voorstelling gegeven door een professional. De datum is in overleg.
Voor € 0,50 extra krijgt u er ook een werkschrift bij.

Locatie op school en thuis
Duur 4 weken
Informatie lokale contactpersoon
Kosten € 6,00 per leerling
Extra kosten eventueel € 0,50 per werkschrift
Kerndoelen 9 en 12