Ouderbetrokkenheid
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Ouders hebben grote invloed op het leren van kinderen, verschillen in leesniveau zijn voor bijna de helft toe te wijzen aan de invloed van ouders. Als ouders zorgen voor een rijke leesomgeving thuis en laten zien dat zij lezen plezierig en belangrijk vinden, is de kans groter dat hun kind het beter doet in taal en lezen op school. De bibliotheek denkt graag met u mee hoe u hieraan vorm kunt geven en heeft een aantal projecten in het aanbod die hierop zijn gericht. Daarnaast kan FlevoMeer Bibliotheek voorlichting en trainingen geven over lezen en mediawijsheid.
Heeft u belangstelling voor een informerend gesprek, mail naar voorschools@flevomeerbibliotheek.nl
Het intakegesprek is gratis.

Reserveren