Groep 7 en 8: Maatjeslezen
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Maatjeslezen is een project dat snijdt aan twee kanten. Leerlingen in groep 8 zijn bezig met begrijpend lezen en technisch lezen en kleuters worden voorgelezen en werken zo aan begrijpend luisteren en woordenschat. En dat alles onder de noemer van Leesbevordering.
De school ontvangt een prentenboekencollectie en een lesbrief. Leerlingen leren hoe je kunt voorlezen, welke vragen je kunt stellen aan kleuters,  hoe je een verhaal spannend maakt, etc. Er wordt gebruik gemaakt van werkbladen en videofragmenten op YouTube.
Maak bij dit project gebruik van de introductieles van één van onze bibliotheek medewerkers.

Locatie op school
Doelgroep groep 7 en 8 + kleuters
Duur 4 weken
Informatie lokale contactpersoon
Kosten € 2,00 per leerling
Kosten introductie € 40,00 (60 minuten per klas)
Kerndoelen 1,2,9 en 12

Reserveren