Groep 1 t/m 3: Kleuterboekenuitleen
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

U kunt een collectie prentenboeken lenen voor de Kleuterboekenuitleen. Alle kleuters en eventueel leerlingen van groep 3, krijgen iedere week een prentenboek mee naar huis in een speciale tas. De boekenuitleen kan door (groot)ouders of andere vrijwilligers worden geregeld. Hiervoor heeft FlevoMeer Bibliotheek een workshop ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar krijgen de 'boekenuitleenouders' instructie over de achtergronden en uitvoering van de boekenuitleen.
Meer informatie over de workshop vindt u hier.

Locatie op school
Doelgroep groep 1, 2 en 3
Duur het hele jaar
Informatie lokale contactpersoon
Kosten € 4,00 per boek. U heeft 1,66 boeken per leerling nodig met een minimum van 50 boeken
  € 1,30 per linnen tas (zie aparte pagina)
Kerndoelen 9 en 12

Reserveren