Veilig internetten
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Er komt een leesconsulent bij u op school om met de leerlingen te praten over hoe zij zich op internet wel of niet zouden moeten gedragen.

Reserveren