Slim met media
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Een ideale manier om door middel van een spel visie te ontwikkelen op het gebied van digitale geletterdheid. Dit spel is gericht op de vier competenties van mediawijsheid: begrip, gebruik, communicatie en strategie. Vragen als Mag ik als leerkracht in de WhatsApp groep zitten van mijn klas? of Kan ik Facebook gebruiken om ouders te betrekken? komen aan bod en er worden naast dilemma’s ook kennisvragen gesteld. U ontvangt na twee weken een terugkoppeling met advies voor het vervolg.
Het spel duurt ongeveer 2,5 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op slimmetmedia.nl.

Locatie op school
Doelgroep leerkrachten en directie
Informatie Ronald van Til
Kosten € 950,00 per 12 personen

Reserveren