Groep 6 t/m 8: Pronkpaleis
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Dit project bestaat uit 3 lessen waarvan 1 in de bibliotheek. U krijgt een lespakket met o.a. een lesbrief en een aantal Playmobil poppetjes te leen. Na afloop van de les in de bibliotheek neemt de docent de poppetjes weer mee voor de volgende school. Op de site van Paleis Het Loo kunt u de details bekijken. Daarnaast is een kleine themacollectie over prinsen en prinsessen onderdeel van het project.
Omschrijving van de les in de bibliotheek:
Wie heeft geprobeerd iets uit het paleis te ontvreemden? Leerlingen gaan in groepjes aan de slag met het onderzoe-ken van een mysterie-box. Deze box bevat materialen die na onderzoek door de leerlingen meer vertellen over de bewo-ners, personeel en bezoekers van Paleis Het Loo in de 17e eeuw. Tijdens een quiz checken de leerlingen de resultaten van hun onderzoek om vervolgens verder te speuren en het mysterie van het verdwenen paleisobject te ontrafelen.

Locatie in de bibliotheek
Doelgroep groep 6, 7 en 8
Periode februari en maart 2020
Duur Minimaal 1 week met daarin het bezoek aan de bibliotheek van 90 minuten
Kosten € 80,00 per klas, inclusief reiskosten docent vanaf Apeldoorn
Informatie Lokale contactpersoon

Reserveren