Cursus Open Boek voor leescoördinatoren
De gegevens worden verwerkt

Omschrijving

Hoe zorg je er voor dat kinderen plezier in lezen krijgen? De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot lees-coördinator op hun eigen school. Een leescoördinator kan meer eenheid in het leesonderwijs brengen en zorgt voor professionalisering van het schoolteam op het gebied van leesbevordering.
De cursus biedt deelnemers inzicht in de taken van de leescoördinator en geeft informatie over hoe deze func-tie binnen de school kan worden ingevuld. Hij/zij is een belangrijke stimulator en ontwikkelt samen met de directie en het team een visie op lezen, zorgt er voor dat de verschillende activiteiten op elkaar afgestemd zijn en onderhoudt contacten met de bibliotheek.
Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Bibliotheek en basisschool delen de doelstelling om van kinderen betere lezers te maken.
De bibliotheek kan de school helpen dit doel te bereiken: met goede, actuele boeken en deskundigheid.
Een structurele samenwerking tussen bibliotheek en school is dan ook van cruciaal belang. De cursus Open Boek legt een degelijke basis om leescoördinatoren in staat te stellen leesbevordering op hun eigen school vorm te geven en op een effectieve manier binnen een netwerk van leescoördinatoren te kunnen functione-ren. De cursus Open Boek is tevens de start voor deelname aan het lokale leesbevorderingsnetwerk.

Vaardigheden

  • De ontwikkeling van leesbeleving en leesinteresse
  • Leesbevordering werkvormen
  • Ondersteuning en begeleiding van het team
  • Het opstellen van een school leesplan en een leesactiviteitenplan

Heeft u belangstelling voor de cursus Open Boek? Vul dan het aanmeldformulier voor de cursus Open Boek in. De cursus is geaccrediteerd door het Leraren Register en heeft een studiebelasting van 40 uur.

  • Kosten cursus Open Boek inclusief cursusmateriaal en handboek Open Boek € 330,00 per deelnemer

Reserveren